- -
UPV
 
Inici UPV :: Estudis :: Estudis de grau :: Titulacions

Professions regulades (grau + màster)

Les professions regulades són oficis per a l'exercici dels quals es requereix complir una condició especial, que, generalment, és estar en possessió d'un determinat títol acadèmic (o haver superat una prova d'aptitud o un període de pràctiques).


L'espai europeu d'educació superior (EEES) va determinar que les atribucions professionals es poden adquirir amb la titulació de grau (enginyeria tècnica o arquitectura tècnica) o amb la de màster universitari (enginyeria o arquitectura). Des del curs 2014-2015, també imparteix màsters universitaris que habiliten per a l'exercici de les professions regulades de l'enginyeria i l'arquitectura.


Els màsters habilitants de la Universitat Politècnica de València s'han dissenyat a partir d'un determinat grau de referència, i junts (grau + màster) configuren un programa integrat d'estudis, com s'aprecia en el quadre següent:
Per a accedir a aquests màsters, és condició necessària haver obtingut prèviament un títol de grau. Les persones graduades interessades a cursar el màster han de completar una sol·licitud que la Comissió Acadèmica del Màster avaluarà i ordenarà tenint en consideració:


  • La qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en l'escala del 0 al 10, normalitzada, ponderada entre el 40 i el 60%
  • L'adequació del grau d'accés al grau de referència, definida aquesta adequació en l'escala del 0 al 10, ponderada entre el 40 i el 60%
  • El currículum, valorat en l'escala del 0 al 10, ponderat entre el 0 i el 10%

A partir del curs 2018-2019 els alumnes podran inscriure's simultàniament en qualsevol d'aquests graus i el seu màster de referència a través dels programes acadèmics. D'aquesta manera la UPV garanteix la reserva automàtica de plaça en el màster des del primer any d'accés a la universitat.Més informació: 
UPV
UPV
UPV

EMAS upv