- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Enologia (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

Els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en Enologia proporcionen una formació científica adequada en els mètodes i les tècniques del cultiu de la vinya, l'elaboració de vins i mostos, i d'altres derivats de la vinya. També es prepara l'alumne per a labors d'assessorament i per a la confecció d'informes tècnics i econòmics en els diferents sectors de la vinificació.
 


A més, els ensenyaments instrueixen en l'anàlisi dels productes elaborats i emmagatzematge, gestió i conservació; en les condicions tècniques sanitàries en totes les etapes del procés enològic i la legislació pròpia del sector, i en l'àmbit de la investigació i innovació en el camp de la viticultura i de l'enologia.
 


Competencies professionals 

La persona titulada en Enologia està capacitada per a desenvolupar les activitats següents:  • Direcció i assessorament tècnic dels cellers d'elaboració de vins, així com de les empreses i entitats subministradores de mitjans o serveis per a la producció de vins i productes derivats i afins.
  • Direcció de l'elaboració dels distints tipus de vins, i responsabilitat tècnica de tot el procés (des de l'elecció del tipus de vinya a plantar fins a la comercialització del producte final).
  • Gestió i control de la qualitat del vi i productes derivats i afins. Anàlisi dels productes elaborats i emmagatzematge, gestió i conservació.
  • Direcció i realització d'investigacions i assajos precisos en el sector vitivinícola, i col·laboració tècnica amb les empreses, entitats i organismes que presten serveis a la vitivinicultura.
  • Labors d'assessorament i realització d'informes tècnics i econòmics.

Eixides laborals 

El títol de Llicenciat en Enologia posseeix un perfil orientat a l'exercici professional en els sectors següents:  • Sector privat: cellers d'elaboració de vins i indústries afins, així com en empreses i entitats subministradores de mitjans o serveis per a la producció de vins i productes derivats i afins. Empreses, entitats i organismes que presten serveis a la vitivinicultura.

  • Exercici lliure de la professió: en l'elaboració de vins i derivats. Controls analítics de cellers i de la qualitat a les veremes. Seguiment de plagues i malalties a la vinya. Assessorament en cellers i en complements del vi, suro, taps, bótes, etc. Establiment i seguiment de plantacions vitivinícoles.

  • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.

  • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació i innovació en el camp de la vitivinicultura i de l'enologia, així com investigació en centres públics i privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

  • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Accés al segon cicle segons el que disposa el BOE del 8 de febrer de 1997.
 


Podran accedir directament, sense complements de formació, als estudis de segon cicle:
 


a) Les persones que hagen superat el primer cicle d'algun dels estudis següents: Enginyer Agrònom; Enginyer Químic, i Llicenciat en Biotecnologia.
 


b) Les persones que es troben en possessió del títol d'Enginyer Tècnic Agrícola, en qualsevol de les seues especialitats.
 


L'alumne que opte per aquesta llicenciatura ha de tenir inquietuds pel sector vitivinícola, la bioquímica i la biotecnologia, bona predisposició per a la integració en les denominacions d'origen geogràficament pròximes i, en general, interés per tot allò que s'ha relacionat amb l'espai enològic.
 


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes podran realitzar pràctiques que completen la seua formació, a través dels programes de cooperació educativa entre la Universitat Politècnica de València i distintes empreses i institucions.
 


Així mateix, la formació pot completar-se amb estades a l'estranger gràcies a les beques d'intercanvi acadèmic amb universitats de dins i fora d'Europa que gestiona el Vicerectorat d'Alumnat de la UPV.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits


matèries 4t curs 5é curs
troncals 69 21
obligatòries 18
optatives 27
lliure elecció 6 9
totals 75 75

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 4t curs 5é curs
Bioquímica Enològica 6
Cultura Vitivinícola 3
Economia Vitivinícola 4.5
Química Enològica I: Composició i Evolució del Vi 6
Viticultura I: Sistemàtica de les Vitàcies 6
Ampelografia i Biolog. de la Vinya. Genèt. de la Vinya. 6
Tecnologia i Enginyeria Enològica I 6
Microbiologia Enològica 6
Normativa i Legislació 3
Gestió de l'Empresa 4.5
Química Enològica II: Anàlisi i Control Químics 6
Viticultura II: Medi Físic. Tècn. i Protecció de Cultius 9
Tecnologia i Enginyeria Enològica II 9
Pràctiques Integrades d'Enologia 6
Anàlisi Sensorial 6
Disseny de Cellers 6
Política i Comercialització Internacional Vitivinícola 6
Pràctiques Integrades de Viticultura 6
*Pràcticum 9
Optativa 1 4.5
Optativa 2 4.5
Optativa 3 4.5
Optativa 4 4.5
Optativa 5 4.5
Optativa 6 4.5
Lliure elecció 6 9

* El pràcticum es realitzarà en un celler.


EMAS upv