- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

Els estudis d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió tenen com a objectiu formar l'alumne en tècniques per al disseny i desenvolupament de programari, amb una orientació més pròxima a l'usuari final i a les organitzacions. Són matèries específiques d'aquest títol: disseny de bases de dades, administració d'organitzacions i sistemes d'informació d'empreses, avaluació, organització i gestió de projectes, etc.Competències professionals 

El títol d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional en els àmbits tecnològics següents:


 • Sistemes d'informació: gestió i desenvolupament de sistemes d'informació; anàlisi de sistemes; control i gestió de projectes informàtics; comerç electrònic; desenvolupament de bases de dades, i auditoria informàtica.
 • Administració de sistemes i xarxes: tecnologies, protocols i dispositius de xarxa; instal·lació, configuració, avaluació i administració de sistemes oberts; seguretat en els sistemes informàtics, i desenvolupament de programari que explote els recursos del sistema operatiu i possibilite l'intercanvi d'informació entre aplicacions a través de la xarxa. Protecció de dades de sistemes informàtics.

Eixides laborals 

L'enginyer tècnic en informàtica de gestió treballa fonamentalment en els sectors següents:
  • Sector privat: empreses de tots els sectors i indústria en general dins del departament d'informàtica; empreses d'informàtica (de maquinari i programari); centres d'informació i comunicacions (universitats, instituts tecnològics, etc.); entitats financeres i d'assegurances; empreses de seguretat, de telecomunicacions; d'electricitat, electrònica i alta tecnologia, i consultores i auditories d'informàtica.
 • Exercici lliure de la professió: autònoms que treballen en temes d'auditoria de sistemes, assessoria informàtica, desenvolupament d'aplicacions i sistemes són molt demandats per xicotetes i mitjanes empreses sense un departament d'informàtica propi, per la qual cosa suposa una oportunitat de negoci sense massa inversió i amb gran clientela potencial. En associació amb altres professionals, poden crear consultories d'empreses integrals.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal (cos de gestió de sistemes i tecnologies de gestió de l'Estat; cos de programadors de la seguretat social, Agència Tributària, etc.), autonòmica i local, en àrees i serveis d'informàtica, principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics i privats, i en departaments de I+D+i de grans empreses, en el camp de les noves tecnologies de la informació i comunicació, sistemes experts, intel·ligència artificial, sistemes multimèdia, etc.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Cientificotecnològica i Ciències de la Salut.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Administració de Sistemes Informàtics; Administració i Finances; Automoció; Comerç Internacional; Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Gestió Comercial i Màrqueting; Gestió del Transport; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció per Mecanitzat; Secretariat; Serveis al Consumidor; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Projectes d'Instal.lacions de Fluids, Tèrmiques i Manutenció; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulvimetal·lúrgia; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica, i Prevenció de Riscos Professionals.

Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentaci, i Enginyer d'Organització Industrial.
 • Sense complements de formació: Enginyer en Informàtica.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'EPSA firma cada curs convenis de col.laboració per a alumnes amb aproximadament 150 empreses i organismes en què els alumnes, en gran part, realitzen el seu projecte final de carrera.
 


Igualment l'alumne disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'EPSA amb prestigioses universitats europees.
 


Simultaneïtat d'estudis 

Hi ha la possibilitat de simultaniejar aquets estudis amb l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 66 34,5 12
obligatòries 6 33 16,5
optatives 34,5
lliure elecció 3 7,5 12
totals 75 75 75

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Estadística 6 4,5
Estructura i Tecnologia de Computadors 12 9
Estructura de Dades i de la Informació 18
Fonaments Matemàtics de la Informàtica 24
Enginyeria del Programari de Gestió 12
Metodologia i Tecnologia de la Programació 6
Sistemes Operatius 12
Tècniques d'Organització i Gestió Empresarial 12
Anglés Tècnic 6
Xarxes 12
Autòmats, Llenguatges i Complexitat 6
Disseny de Bases de Dades 6
Gràfics per Computador 4,5
Projecte d'Informàtica de Gestió 6

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. Només s'indiquen els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv