- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial (titulació de 1r cicle)

Títol en procés d'extinció per adaptació a l'EEES. Substituït per Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (EPSA).Objectius formatius 

La titulació d'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial ofereix una formació interdisciplinària en matèries d'àmbit sociocultural i tecnològic. Aquests enginyers tècnics realitzen la concepció, el desenvolupament, la producció i el llançament d'un producte industrial.
 


Els continguts de les assignatures s'organitzen en quatre grans àrees que tenen relació amb:
 


 • Sistemes de visualització, representació i comunicació.
 • Materials, les seues transformacions i la tecnologia i les seues aplicacions.
 • Fonaments de física i matemàtica aplicades, història de la ciència, art, cultura i disseny...
 • Projectes de productes de diversa complexitat.

En l'últim curs de la carrera, l'alumne pot triar entre tres blocs d'intensificació: oci, tèxtil i equipament.
 Competències professionals 

El títol d'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents:


 • Direcció i gestió tècnica en empreses privades i en l'administració pública; direcció de productes en empreses; realització, direcció i execució de projectes; construcció de prototips i maquetes; desenvolupament d'envasos i embalatges.
 • Disseny de carrosseries i interiors d'automòbils; imatge corporativa; jocs i joguets; mobles i els seus components; processos industrials; exteriors; màquines...
 • Disseny assistit per ordinador; disseny i generació de models; ergonomia i impacte ambiental; estètica i disseny industrial; expressió gràfica i artística.
 • Auditories de disseny en empreses; gestió i implantació de la qualitat; prevenció de riscos laborals; seguretat i higiene en el treball.

Eixides laborals 

L'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial està capacitat per a desenvolupar la seua professió en diversos sectors:
  • Sector privat: poden treballar en empreses de tots els sectors industrials (mobles, làmpades, ceràmica, transformació plàstica i metàl·lica, etc.) en els departaments tècnics, de disseny, d'investigació o de projectes, i de desenvolupament de nous productes.
 • Exercici lliure de la professió: poden crear empreses de serveis, de consultoria o de producció.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics en àrees d'indústria i comerç, principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats (universitats, organismes públics d'investigació o centres tecnològics), i en departaments de I+D+i d'empreses públiques o privades.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Arts, Ciències Socials i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos de Confecció Industrial; Producció per Mecanitzat; Realització i Plànols d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Disseny i Producció Editorial; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Desenvolupament de Productes Electrònics; Manutenció d'Aviònica; Òptica Protètica Ocular; Producció de Fusta i Moble; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Arts Aplicades de l'Escultura; Arts Aplicades de la Fusta; Arts Aplicades de la Pedra; Arts Aplicades del Metall; Arts Aplicades al Mur; Mosaics; Paviments i Revestiments Ceràmics; Ceràmica Artística; Modelisme i Matriceria Ceràmica; Estilisme d'Indumentària; Models d'Indumentària; Modelisme i Maquetisme; Modelisme Industrial; Mobiliari; Moblament; Arquitectura Efímera; Aparaderisme; Elements de Jardí; Projectes i Direcció d'Obres de Decoració; Bijuteria Artística; Joieria Artística; Orfebreria i Argenteria Artística; Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls; Arts del Vidre; Vitrales Artístics; Art Tèxtil; Randes Artístiques; Brodats i Rebosters; Estampació i Tenyits Artístiques; Estilisme de Teixits de Calada; Teixits en Baix Lliç, i Colorit de Col·leccions.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de posseir interessos científics i tècnics, capacitat per a l'experimentació i la creativitat, intel·ligència general, habilitat per a dibuixar, capacitat d'anàlisi i síntesi, comprensió abstracta, sentit pragmàtic i capacitat de treball disciplinat i en equip.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer d'Organització Industrial, Llicenciat en Documentació; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Enginyer Industrial, i Enginyer de Materials.


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'EPSA firma cada curs convenis de col·laboració per a alumnes amb aproximadament 150 empreses i organismes en què els alumnes, en gran part, elaboren el seu projecte final de carrera.
 


Així mateix, l'alumne disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'EPSA amb prestigioses universitats europees.
 


Simultaneïtat d'estudis 

Hi ha la possibilitat de simultaniejar aquets estudis amb l'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Tèxtil i amb l'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

La titulació d'Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, s'estructura, igual que les altres enginyeries tècniques en 3 cursos acadèmics distribuïts en 6 semestres. El pla d'estudis està basat en un total de 225 crèdits (2.250 hores) distribuïts en 3 cursos de 75 crèdits cadascun.

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Informàtica 6
Tecnologia de Materials i Processos Metal·lúrgics 6 15 12
Expressió Gràfica i Artística 21 6 9
Legislació 4,5
Física Aplicada 9
Disseny Bàsic i Projecte Experimental 6 15
Història de l'Art i de la Ciència 9 4,5 4,5
Enginyeria Mecànica 9 8
Disseny Assistit per Ordinador i Simulació 6 15 24
Matemàtica Aplicada 12 6
Control de Qualitat 6
Disseny de Producte i Biodisseny 6 15 12
Organització d'Empreses 9
Generació de Models 4,5 12

EMAS upv