- -
UPV
 

Funciones

Organigrama

Carta de servicio

Procesos

Normativa

Foto principal

Vicerectorat d'Ocupació i Emprenedoria

Responsable de les iniciatives i activitats de la Universitat adreçades a la inserció laboral dels graduats, així com de la realització de pràctiques en empreses i en seguiment de l'acció de Servipoli.

Així mateix, s'ocupa del foment i de la gestió de les iniciatives emprenedores que sorgeixen a la comunitat universitaria adregades a la creació d'empreses innovadores.

D'aquest vicerectorat/direcció delegada depenen les unitats següents:

Síguenos

Estado
Actualizando...
Estado
Actualizando...
 

EMAS upv