- -
UPV
 
Formació alumnes
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT A l'APRENENTATGE

La convocatòria de tallers organitzada des de l’Institut de Ciències de l’Educació té per objectiu contribuir a una formació integral dels estudiants, basada en l'adquisició de competències transversals, complementària a la formació tècnica rebuda en els seus corresponents estudis, que els permeta desenvolupar-se tant en la seua vida professional com personal.

L’inscripció es gratuïta i es convaliden per CRÈDITS OPTATIUS EN ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES. A més, en finalitzar cada activitat, s'emet un certificat d'aprofitament.


EMAS upv