- -
UPV
 
06/11/16
Notícia
Presentación del estudio “Economía informal, vivienda precaria e inmigración en Valencia. El vecindario romá y los inmigrantes que ejercen de aparcacoches”

En el presente estudio ha participado la profesora del Departaemnto Yaiza Pérez

ijous, 10 novembre, a les 17 h., al Saló d’Actes de la Facultat de Ciències Socials. Avinguda dels Tarongers, 4b. 46021. València.

 

Presentació de l’estudi:

“Economia informal, habitatge precari i immigració a València. El veïnat romà i els immigrants que exerceixen d’aparcacotxes”, editat per l’Ajuntament de València.

Participaran :

Sr. Ernest Cano, Degà  de la Facultat de Ciències Socials. Universitat de València.

Sra. Consol Castillo, Regidora de Serveis Socials. Ajuntament de Valencia.

Sr. Roberto Jaramillo, Regidor de Cooperació al desenvolupament i migració.  Ajuntament de Valencia.

I els autors de l’estudi:

Sr. Francisco Torres, Sr. Albert Moncusí, Sr. Miguel Monsell y Sra. Yaiza Pérez.

 

Aquest estudi constitueix una aproximació a la problemàtica de la immigració i l’exclusió social a la ciutat de València centrada en dos col·lectius: les famílies romà, gitanos romanesos, i l’heterogeni grup d’immigrants que exerceixen de aparcacotxes en diversos espais de la ciutat. L’anàlisi de la situació social d’aquest dos grups es centra en la seua inserció laboral, en els marges de l’economia informal, i en la seua inserció residencial sovint en situació de infrahabitatge.  A més de les conseqüències pels afectats i afectades, en termes de condicions de vida e inserció social, aquesta situació implica una clara visualització negativa d’aquests col·lectius i el perill de la seua estigmatització. L'estudi es tanca amb mesures i propostes referents a la gestió del Padró Municipal, la dignificació del treball de ferralla i l’habitatge social, entre altres aspectes.

 

Es tracta d’un estudi inèdit, atès que no hi ha investigacions sobre aquesta problemàtica a la ciutat de València, i rellevant per les seues conseqüències pels afectats y la possible incidència negativa respecte a la convivència veïnal i una adequada cohesió social. En aquest sentit, l’estudi interessa a professionals, gestors públics i ciutadania en general, atès que la situació i tracte als col·lectius més desfavorits constitueixen un dels indicadors d’una ciutat inclusiva i de qualitat democràtica.    

Més informació:
Portada de libro

EMAS upv