- -
UPV
 
Quant costa
Les taxes aplicables a la teua matrícula són les previstes en la LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. [2017/12159], del Consell de la Generalitat Valenciana i el Decret de taxes que per a cada curs publica el Govern Valencià.

EMAS upv