- -
UPV
 
Busqueda de empresa

Per a realitzar la recerca d'una empresa on realitzar les pràctiques existeixen tres vies:

 

a) A través de les ofertes que es publiquen en aquest apartat.

 

b) Dirigint-te directament a les empreses que tu conegues a través dels teus propis contactes.

c) A través de la recerca autònoma o per un mateix.
 

Per això et vam aconsellar que, si no has pogut aconseguir una empresa a través dels teus contactes personals, procedisques a:
 

1º Revisar les ofertes de Pràctiques Estranger del *SIE, que incloem en el següent apartat. Segueix les instruccions que es detallen en la web perquè el teu Currículum siga enviat a la corresponent empresa.

2º En cas que les ofertes existents no encaixen amb les teues preferències, hauràs de procedir a realitzar la recerca per tu mateix.
 
Per a això, l'àrea de Pràctiques en l'Estranger posa a la teua disposició les següents eines:

 

1. Un guió sobre com preparar una carta de presentació (Cover letter o letter of motivation).
 
2. Un model de Curriculum Vitae en anglès.
 
3. Una relació de cercadors d'internet, tant de pràctiques com d'empreses, relacionats amb les teues preferències.
 
4. Un llistat d'empreses segons país i titulació.
 


Si desitges obtenir aquestes eines d'ajuda per a la recerca activa d'empresa en l'estranger, hauràs de sol·licitar-les enviant un e-mail a info.leonardo@sie.upv.es (si desitges fer la pràctica a Europa) i a placements@sie.upv.es (si desitges fer la pràctica fora d'Europa). En aquest e-mail hauràs de posar:
 
* En l'ASSUMPTE: Recerca d'empresa
 
* En el TEXT:

 

   1. El teu nom i cognoms.
   2. Any i titulació UPV.
   3. Països en els quals preferiries realitzar les teues pràctiques (màxim 3).
   4. Sector d'activitat de l'empresa en les quals preferiries realitzar les teues pràctiques.
   5. Tipus d'ajuda que necessites: model de CV en anglès, guió per a la carta de presentació, etc.
 


Ànim, i sort amb la teua recerca!
 

 

 


EMAS upv