- -
UPV
 
Foto principal

Informació general

La secció de Professorat té com a finalitat principal desenvolupar la professionalització de la docència universitària, tenint com a referència el perfil de professor i les seues competències.

Aquesta finalitat es concreta en els objectius següents:

  • Proposar a la comunitat universitària accions de formació que donen resposta a les necessitats dels diferents col·lectius i a la política educativa de la Universitat.
  • Donar resposta a les demandes de formació, tant individuals com d'equips docents.
  • Facilitar la comunicació i l'intercanvi d'experiències i de coneixement sobre docència universitària, a fi de generar una cultura professional basada en la docència.
  • Acompanyar els professors i els col·lectius en el seu procés de millora docent.
  • Dissenyar, implementar i avaluar totes les accions que es desenvolupen.
  • Analitzar l'impacte de la formació en la qualitat de la docència i en la professionalització del professorat.
  • Proposar criteris i sistemes d'acreditació i reconeixement de la qualitat de la docència.
Per a dur a terme aquestes tasques, la secció està organitzada de la manera següent: formació, innovació, assessorament, avaluació formativa i recursos.


EMAS upv