- -
UPV
 

Menu

 
Foto principal

Càtedra AVANT Agenda Valenciana Antidespoblament

El 4 de març de 2019 es va signar el conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Presidència, la Universitat de València (Estudi General), la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d’Alacant, per a la creació de la Càtedra Avant. La creació d’aquesta càtedra té com a finalitat desenvolupar activitats d'investigació, docents i de difusió sobre futures estratègies en matèria de despoblament. A partir del treball d’aquestes institucions es podran generar sinergies que permeten avanços en el disseny i la implementació de mesures contra el despoblament, i que aquests avanços siguen transferits a la societat per a garantir el benestar de la ciutadania de la Comunitat Valenciana

ACTIVITATS

El conveni específic signat per la Generalitat i les Universitats de la càtedra AVANT estableix, en la seua clàusula primera, que les activitats a desenvolupar són les següents:

  1. Organització de jornades de presentació i difusió de la Càtedra AVANT.
  2. Organització de seminari, jornada o sessió acadèmica de treball per a la formació, difusió i presentació de resultats d'investigació propis de la Càtedra AVANT.
  3. Producció de vídeos didàctics de sensibilització i divulgació sobre la problemàtica de la despoblació.
  4. Estudis i diagnòstic sobre despoblació en la Comunitat Valenciana.

Direcció de la Càtedra:

Consuelo Calafat Marzal

Assessor científic:

Jose María García Álvarez-Coque

Dpto. De Economía Y Ciencias Sociales
Grupo de Investigación de Economía Internacional y Desarrollo
Universitat Polècnica de València

RSS
 

EMAS upv