- -
UPV
 

PATU: Alumnat tutor

És el denominador comú entre l'alumnat tutor: la satisfacció d'ajudar. Per a facilitar l'adaptació de l'alumnat de nou ingrés a la vida universitària, la Univesitat Politècnica de València va posar en marxa, l'any 2000, el Pla Integral d'Acompanyament a l'Estudiant. Inclou les Jornades d'Acolliment, que se celebren a l'inici de curs, i el Pla d'Acció Tutorial Universitari. Durant el curs 2019-2020, en la UPV, prop de 1.600 alumnes de primer curs s'han beneficiat d'aquesta ajuda. Han col·laborat com a tutors 340 estudiants i 300 professors.


EMAS upv