- -
UPV
 

Desenvolupament sostenible de València

Recollir i analitzar els indicadors mediambientals i socioeconòmics per a un desenvolupament sostenible de la ciutat de València. Aquest és l'objectiu del Memoràndum d'Entesa signada entre la Universitat Politècnica de València, l'Ajuntament de València i el Joint Research Centre de la Comissió Europea.


EMAS upv