- -
UPV
 

Consell de Govern

L'últim Consell de Govern del curs ha aprovat les noves Directrius de Planificació Acadèmica per al curs 2020-2021. S'estableixen tres tipus d'activitats formatives: presencials, no presencials síncrones i no presencials asíncrones. La presencialitat es prioritzarà en les activitats de primer i segon curs.


EMAS upv