- -
UPV
 

Convolución Sistemas Analógicos: Señales definidas por la derecha y por la izquierda

El present objecte presenta un mètode per a resoldre la convolució basat en la descomposició del senyal d'entrada i de la resposta al impuls en funcions escalons. És un mètode diferent al mètode gràfic. En aquest mètode matemàtic les zones d¿integració són obtingudes mitjançant la pròpia resolució. Bernabeu Soler, PA. (2019). Convolución Sistemas Analógicos: Señales definidas por la derecha y por la izquierda. http://hdl.handle.net/10251/123386


EMAS upv