- -
UPV
 

Convolución Sistemas Analógicos: Señales definidas por la derecha

El present objecte presenta un mètode per a resoldre la convolució basat en la descomposició del senyal d'entrada i de la resposta al impuls en funcions escalons diferent al mètode gràfic. En aquest mètode no és necessari trobar les zones d'integració com fa falta en el mètode gràfic. Bernabeu Soler, PA. (2019). Convolución Sistemas Analógicos: Señales definidas por la derecha. http://hdl.handle.net/10251/123379


EMAS upv