- -
UPV
 

C2. Consegüent - dependent - estada- fàstic

Giner i Salva, Elisa; Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics: consegüent / conseqüent, dependent / depenent, fàstic / fastig, estada / estança. http://hdl.handle.net/10251/39380


EMAS upv