- -
UPV
 

El producte escalar

Fuster Capilla, Robert Ricard; Definició del producte escalar de dos vectors, en els casos real i complex. Aplicacions al càlcul de distàncies, longituds i angles. http://hdl.handle.net/10251/65860


EMAS upv