- -
UPV
 

Preparació d'una dissolució aproximada per dilució (Val)

Es descriu el procés a seguir en la preparació d'una dissolució de concentració aproximada a partir d'altra dissolució de concentració coneguda. Meseguer Lloret, S. (2009). Preparació d'una dissolució aproximada per dilució (Val). http://hdl.handle.net/10251/5713


EMAS upv