- -
UPV
 

Determinació de nitrits en mostres d'aigua: mesura de l'absorbància

Torres Cartas, Sagrario; En el vídeo es mostra com s'amida l'absorbància d'uns patrons i mostres de nitrits en un espectrofotòmetre UV-visible. La espectroscòpia és una tècnica molt utilitzada i, a més, el procediment de mesura d'un senyal en altres instruments de mesura és molt similar. http://hdl.handle.net/10251/13188


EMAS upv