- -
UPV
 

Determinació de nitrits en mostres d'aigua: mesura de l'absorbància

En el vídeo es mostra com s'amida l'absorbància d'uns patrons i mostres de nitrits en un espectrofotòmetre UV-visible. La espectroscòpia és una tècnica molt utilitzada i, a més, el procediment de mesura d'un senyal en altres instruments de mesura és molt similar. Torres Cartas, S. (2011). Determinació de nitrits en mostres d'aigua: mesura de l'absorbància. http://hdl.handle.net/10251/13188

M1 Encuestas

1:57 · 2015

Introducción

1:13 · 2006

3D
3D

0:08 · 2015

el llangosti

1:25 · 2014


EMAS upv