- -
UPV
 

Aïllat i camp elèctric R

Es descriu el comportament dels aïllants davant d'un camp elèctric, explicant els fenòmens de polarització i presentant la permitivitat dielèctrica relativa com a fenomen característic d'aquest comportament. Es presenten els problemes derivats de la ruptura dielèctrica Meseguer Dueñas, JM. (2020). Aïllat i camp elèctric R. http://hdl.handle.net/10251/136055


EMAS upv