- -
UPV
 

Cinètica de la reacció entre el bisulfit i el iodat

En aquest video es mostra el procediment experimental per a determinar l'ordre de reacció enfront del bisulfit i la constant aparent de velocitat. Es mostra també una taula amb els resultats experimentals de l'experiència. A més, és un evidència experimental de la influència de la concentració en la velocitat de la reacció. Torres Cartas, S.; Meseguer Lloret, S. (2011). Cinètica de la reacció entre el bisulfit i el iodat. http://hdl.handle.net/10251/10848


EMAS upv