- -
UPV
 

Lleis de Kirchhoff

A partir de la conservació de la càrrega i de la característica de camp conservatiu de el camp elèctric, les lleis de Kirchhoff, en una xarxa elèctrica, ens donen una relació per a les intensitats de corrent que arriben a un nus, i per la suma de les diferències de potencial al llarg d'un llaç. Aquestes dues lleis són les bases dels mètodes de resolució de xarxes elèctriques, que ens permeten obtenir les intensitats de corrent en qualsevol punt d'una xarxa, i les diferències de potencial entre qualsevol parell de punts. Meseguer Dueñas, JM. (2020). Lleis de Kirchhoff. http://hdl.handle.net/10251/135849


EMAS upv