- -
UPV
 

Llei de Coulomb R

Es planteja la llei fonamental de l'electricitat, la llei de Coulomb, que defineix les forces d'interacció entre càrregues elèctriques puntuals. S'estén a el cas de forces produïdes per un conjunt de càrregues i a l'de forces produïdes per càrregues distribuïdes. Meseguer Dueñas, JM. (2020). Llei de Coulomb R. http://hdl.handle.net/10251/136056

Llei de Coulomb

9:55 · 2019

Ley de Coulomb

10:34 · 2014

Ley de Coulomb

8:27 · 2014


EMAS upv