- -
UPV
 

Poligonal amb Matlab

En aques tutorial s'explica el codi d'un programa fet en Matlab per a la resolució d'una poligonal topogràfica. Garrido Villén, N. (2016). Poligonal amb Matlab. http://hdl.handle.net/10251/75685


EMAS upv