- -
UPV
 

Algorisme Perceptró per a classificació binària

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Interpretar els classificadors lineals en el cas binari; 2) Aplicar l'algorisme Perceptró en el cas binari; 3) Conéixer el teorema de convergència de Novikoff; i 4) Conéixer les limitacions bàsiques de l'algorisme Perceptró. Juan Císcar, A.; Civera Saiz, J.; Sanchis Navarro, JA. (2017). Algorisme Perceptró per a classificació binària. http://hdl.handle.net/10251/83032 DER


EMAS upv