- -
UPV
 

Descripció

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Sanitat i Producció Vegetal Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El doble màster MUEA + MUSPV (Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal) està orientat a l'ampliació de coneixements específics en sanitat i producció vegetal, encaminats a la incorporació de noves competències per a la gestió integrada de cultius, dirigida al control sostenible de plagues i malalties.

El pla d'estudis d'ambdues titulacions té una orientació acadèmica multidisciplinària que inclou tant aspectes professionals com de recerca.

El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció dels dos màsters de manera individualitzada.

D'aquesta manera, un estudiant del MUEA + MUSPV cursa un total de 133 ECTS, en lloc de cursar els 120 ECTS del MUEA i els 60 ECTS del MUSPV.

Horaris compatibles entre els dos màsters.

Classe a la vesprada.


EMAS upv