- -
UPV
 

Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

25 places
(2023/2024)

El sector agroalimentari és estratègic en un gran nombre de països del món. Això ocorre perquè és una important font de riquesa, d'ocupació i garanteix el subministrament d'aliments. A més, les activitats agrícola i ramadera tenen gran impacte sobre el medi ambient i l'ocupació del territori. Encara que el medi rural s'ha diversificat, continua molt vinculat a l'agricultura, tant econòmicament com a través dels paisatges que crea i la cultura que genera, i el desenvolupament d'aquest medi continua sent un gran repte. Així mateix, els mercats de matèries primeres agrícoles tendeixen a la inestabilitat.

El canvi climàtic i la gestió dels recursos naturals, en particular l'aigua, afecten especialment el sector agrari, la qual cosa és tot un repte per a la gestió sostenible. Amb la globalització, les empreses han de fer un gran esforç en matèria d'eficiència, diferenciació i innovació per a ser competitives. Això implica que han d'adaptar les estructures de funcionament, millorar la posició en la cadena de valor i adoptar tècniques d'administració, de distribució i de màrqueting modernes. En el pla internacional el comerç exterior i les inversions estrangeres directes són una oportunitat de creixement. Quant als països en desenvolupament, cal considerar el paper de la cooperació, de les polítiques agràries i de seguretat alimentària.

Les tècniques d'anàlisi i d'estudi de l'economia i les ciències socials aporten instruments per a facilitar que el sector agroalimentari i el medi ambient complisquen les seues funcions privades i socials.

Modalitat presencial

Les activitats es realitzen al campus de Vera de la UPV: classes i seminaris, tutories personalitzades, activitats d'estudi i planificació, i realització del treball de fi de màster. A més, es pot aprofitar l'àmplia oferta d'activitats complementàries al campus.

Objectius

Un dels objectius d'aquest Màster és la formació d'especialistes en economia agroalimentària i del medi ambient. Per a fer-ho es dotarà l'alumne dels coneixements necessaris en gestió d'empreses, màrqueting, estructura del sector agroalimentari, polítiques agràries i ambientals, etc. Aquests coneixements permetran a l'estudiant adquirir la capacitat necessària per a exercir tasques professionals en l'àmbit de la consultoria, direcció d'empreses i gestió pública.

Així mateix, el Màster té com a objectiu la formació de futurs investigadors amb la finalitat que els titulats puguen continuar els estudis de doctorat.

Dirigit a

  • El Màster va dirigit a alumnes amb titulacions universitàries en les àrees d'enginyeria, ciències econòmiques i empresarials i altres ciències socials.
  • També va dirigit a titulats en Ciències Ambientals o amb titulacions estrangeres equivalents.

Criteris d'admissió

El procediment d'admissió i selecció dels candidats es basa en l'expedient acadèmic, en l'experiència professional i en els mèrits docents o d'investigació.

Organització

Departament d'Economia i Ciències Socials

Patrocini

El Màster té l'ajuda econòmica i la col·laboració de les càtedres Consum i Terra Ciutadana.


EMAS upv