- -
UPV
 
Normativa Treballs Fi de Māster

Procediment per al desenvolupament i defensa dels Treballs Fi de Màster

Existeix una aplicació accessible desde la intranet dels alumnes/directors dissenyada especificamente per a la Gestió d'aquests Treballs, segons els directrius de la Normativa Marque de Treball Fi de Grau i Fi de Màster de la UPV.

Per a accedir a aquesta aplicació l'alumne/director ha d'entrar en la seua intranet, i en l'apartat EL QUE GESTIONE - GESTIO TFG/TFM

Tant la presentació del TFM com la sol·licitud de defensa haurà de realitzar-se pel l'aplicació. Les instruccions es troben en el MANUAL DE L'ALUMNE o MANUAL DEL DIRECTOR que es pot trobar en aquesta mateixa Web o a la pròpia aplicació.

A part d'aquest procediment, en la fase de presentació del TFM, l'alumne paral·lelament, farà lliurament en la Secretaria del Màster, amb almenys 48 hores d'antelació a l'acte de defensa, la següent documentació:

    • Una còpia del Treballe Fi de Màster enquadernat.

ACLARIMENTS RESPECTE A la DEFENSA DEL TFM

La durada màxima de l'acte de defensa, inclosa la fase de preguntes del tribunal, serà de 20 minuts. (Aproximadament 15 minuts de presentació i 5 minuts per al torn de preguntes).

 

EMAS upv