- -
UPV
 

Descripciķ

Descripciķ

 Introducció i objectius

 

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEAGRO) habilita per a exercir la professió regulada d'enginyera agrònoma o enginyer agrònom, mentre que el Màster Universitari en Enginyeria Bioambiental i del Paisatge (MUEBIP) forma professionals provinents del món de l'enginyeria i el medi ambient amb capacitat d'analitzar, diagnosticar, planificar i gestionar projectes des de l'òptica de l'enginyeria bioambiental i del paisatge. Enginyeria ambiental, perquè en aquest camp recauen les competències, destreses, habilitats i resultats d'aprenentatge que es pretenen desenvolupar, i amb el prefix ‘bio’ perquè és en l'àmbit dels biosistemes (agroalimentari, forestal i del medi natural) on es desenvoluparan principalment.

El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció d’ambdós màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un alumne o alumna del MUEAGRO, en lloc de cursar els 102 ECTS del MUEAGRO i els 60 ECTS del MUEBIP, cursa únicament un total de 135 ECTS.

 

Estructura del màster

 

PRIMER CURS
Semestre A ECTS Semestre B ECTS
Estructures Metàl·liques (OB) 5 Control Integral de Plagues i Malalties (OB) 5
Gestió i Direcció d'Empreses (OB) 5 Gestió de la Seguretat i Traçabilitat en la Indústria Alimentària (OB) 5
Indústries Alimentàries (OB) 5 Maquinària i Equips per a la Producció Agroalimentària (OB) 5
Enginyeria Ambiental en la Producció Animal (OB) 5 Màrqueting Agroalimentari (OB) 5
Tecnologia de la Producció de Pinsos (OB) 5 Política Agrària i del Medi Rural (OB) 5
Tecnologia Hidràulica (OB) 5 Productivitat i Maneig de Sistemes Agrícoles (OB) 5
SEGON CURS
Semestre A ECTS Semestre B ECTS
Principis i Eines per a Ecologia del Paisatge (OPT) 6 Enginyeria de les Instal·lacions per al Tractament de la Contaminació del Sector Agroforestal (OB) 3
Contaminació del Medi Agroforestal (OPT) 6 Gestió Ambiental de Residus i Efluents del Sector Agroforestal (OB) 3
Anàlisi del Territori i el Paisatge en l'Enginyeria (OPT) 6 Anàlisi del Cicle de Vida i Petjada de Carboni de Productes i Subproductes Agroforestals (OB) 3
Restauració Ambiental i Paisatgística (OPT) 6 Optativa general del MUEBIP o pràctiques externes (OPT) 6
Política i Gestió Econòmica de Recursos Naturals (OPT) 6 TFM del MUEAGRO 12
Avaluació Ambiental de Projectes (OB) 3 TFM del MUEBIP 12
Comunitats Vegetals en la Restauració Ambiental (OB) 3    

 

 

EMAS upv