- -
UPV
 

Grau en Enginyeria d'Obres Públiques Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria d'Obres Públiques

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall
(2022/2023)

75 places
(2021/2022)

Grau a extingir. Pla d'estuis 2010

Presentació del grau

L'enginyeria d'obres públiques o enginyeria civil proporciona solucions sostenibles d'integració de les infraestructures amb el territori, el medi ambient i la societat. La planificació de les ciutats i els seus serveis; el traçat de xarxes ferroviàries i carreteres; la protecció de les costes; la seguretat enfront de riuades i terratrèmols; el disseny, la construcció i conservació de ponts, túnels, preses i ports, o la gestió integrada de projectes i obres, constituixen les activitats més habituals de l'enginyeria civil. La titulació et prepara per a raonar lògicament buscant solucions sostenibles i innovadores.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 
Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

El Grau en Enginyeria d'Obres Públiques habi-lita per a l'exercici de la professió regulada de Enginyer/a Tècnic/a d'Obres Públiques (especialitats de Construccions Civils; Hidrologia, i Transports i Servicis Urbans). El grau et permet treballar en empreses d'enginyeria, de manteniment i explotació de servicis, de construcció, etc. També t'habilita per a exercir lliurement la professió duent a terme estudis i projectes, la direcció i inspecció d'obres, etc. A més, pots treballar com a funcionari/a dels cossos tècnics o dedicar-te a la docència i investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots completar tu formació en alguna de les més de 70 universitats estrangeres amb les que tenim acords de mobilitat, en països com França, Alemanya, Dinamarca, el Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Àustria, els Estats Units, etc.

Tens la opció de realitzar pràctiques remunerades a les millors empreses d'enginyeria, servicis i construcció, (nacionals i estrangeres), com també amb organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitat, etc.

Continuació d'estudis

Podràs accedir directament al Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPV sense complements de formació.

D'altra banda, pots accedir als següents màsters universitaris de la UPV: Planificació i Gestió en Enginyeria Civil; Transport, Territori i Urbanisme; Sistemes Intel·ligents de Transport; Enginyeria Ambiental; Enginyeria del Formigó; Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient; Prevenció de Riscos Laborals i Edificació.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 102,00 66,00 0,00 12,00 240,00


EMAS upv