- -
UPV
 

Grau en Enginyeria d'Obres Públiques Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

L'enginyeria d'obres públiques o enginyeria civil proporciona solucions sostenibles d'integració de les infraestructures amb el territori, el medi ambient i la societat. La planificació de les ciutats i els seus servicis; el traçat de xarxes ferroviàries i carreteres; la protecció de les costes i platges; la seguretat front a riuades i terratrèmols; el disseny, la construcció i conservació de ponts, túnels, preses i ports, o la gestió integrada de projectes i obres, constituixen les activitats més habituals de l'enginyeria civil. La titulació et prepara per a raonar lògicament buscant solucions sostenibles i innovadores.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

El Grau en Enginyeria d'Obres Públiques habilita per a l'exercici de la professió regulada de Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (especialitats de Construccions Civils; Hidrologia, i Transports i Servicis Urbans). El grau et permet treballar en empreses d'enginyeria, de manteniment i explotació de servicis, de construcció, etc. També t'habilita per a exercir lliurement la professió duent a terme estudis i projectes, la direcció i inspecció d'obres, etc. Alternativament podràs ser personal funcionari dels cossos tècnics en tot tipo d'administracions (ministeris, conselleries, ajuntaments...) o dedicar-te a la docència i investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots completar tu formació en alguna de les més de 70 universitats estrangeres amb les que tenim acords de mobilitat, en països com França, Alemanya, Dinamarca, el Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Àustria, els Estats Units, etc.

Tens la opció de realitzar pràctiques remunerades a les millors empreses d'enginyeria, servicis i construcció, (nacionals i estrangeres), com també amb organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitat, etc.

Continuació d'estudis

Podràs accedir directament al Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPV sense complements de formació.

D'altra banda, es pot accedir als següents màsters universitaris de la UPV: Planificació i Gestió en Enginyeria Civil; Transport, Territori i Urbanisme, Enginyeria Ambiental; Enginyeria del Formigó; Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient; Prevenció de Riscos Laborals; i Edificació.

Crédits ECTS: 240 (4 anys)


EMAS upv