- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Mecànica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Mecànica

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,67
(2022/2023)

150 places
(2023/2024)

Presentació del grau

L'Enginyeria Mecànica té una gran demanda en la societat actual per la seua versatilitat i les destreses que s'adquireixen a l'hora de resoldre problemes amb iniciativa, la presa de decisions, la creativitat, el raonament crític i la capacitat de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.

Els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica estan formats per a satisfer les necessitats de la indústria i de l'administració en aquest camp. El Grau en Enginyeria Mecànica habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria tècnica industrial.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 
Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

El grau capacita per a la redacció, signatura, adreça i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte obres industrials, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització. Podràs gestionar empreses industrials i de serveis; realitzar certificacions, verificacions i peritatges, i dedicar-te a la docència i investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Podràs completar els estudis i realitzar el TFG en universitats de pràcticament tothom. Coneixeràs la manera de treballar en enginyeria en altres llocs i milloraràs idiomes.

Els estudiants del Grau en Enginyeria Mecànica podran realitzar pràctiques en empreses de diferents sectors industrials i serveis. Coneixeràs la realitat professional sota la tutela de personal tècnic de l'empresa i del professorat de la titulació.

Continuació d'estudis

El grau permet accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria industrial, i als màsters universitaris impartits per la UPV: Enginyeria Mecànica; Enginyeria Aeronàutica; Construccions i Instal·lacions Industrials; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador; Gestió d'Empreses, Productes i Serveis; Enginyeria Biomecànica Enginyeria del Disseny; Enginyeria del Manteniment; Sistemes Propulsius per a una Mobilitat Sostenible, i Prevenció de Riscos Laborals. També a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 120,00 48,00 0,00 12,00 240,00


EMAS upv