- -
UPV
 
Grau en Enginyeria Física Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Física

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 12,56
(2023/2024)

75 places
(2024/2025)

Presentació del grau

Aquest grau està dissenyat per a proporcionar la formació en física i enginyeria de les comunicacions necessària per a accedir a una sòlida carrera professional de recerca, desenvolupament i innovació en el sector de la comunicació integrada amb la fotònica i la nanotecnologia.

El pla d'estudis s'ha elaborat tot parant una atenció particular a la interdisciplinarietat entre matèries científiques i tecnològiques, i oferint una formació àmplia, rigorosa i harmònica en els camps tradicionals de les matemàtiques, la física, les tecnologies de la comunicació i la computació. Així se cerca aconseguir la qualificació i la versatilitat que calen per a afrontar els reptes tecnològics en comunicacions i computació que plantegen en l'actualitat els continus avanços en nanociència i fotònica.

Eixides professionals

El sector tecnològic de les comunicacions, impulsat pels continus avanços en nanotecnologia, computació i fotònica, experimenta un creixement empresarial i industrial molt important. La titulació en aquest grau permet la integració en empreses i institucions, tant en el desenvolupament o l'execució dels seus projectes com en la definició i supervisió de les seues estratègies d'innovació i investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSET) disposa d'una àmplia xarxa d'universitats amb les quals és possible formalitzar convenis de mobilitat internacional destinats a estudiants d'aquest grau. Igualment, els grups d'investigació involucrats en la definició i el desenvolupament del grau tenen una tradició rellevant de col·laboració internacional amb universitats i empreses. El títol ofereix la possibilitat de fer pràctiques externes, fins a 18 ECTS, en el darrer quadrimestre, en empreses o institucions d'aquest sector tecnològic.

Continuació d'estudis

La interdisciplinarietat d'aquest títol permet accedir a estudis especialitzats de màster en diversos camps. En l'àmbit de la tecnologia de la informació i la comunicació, la UPV ofereix títols de màster, dels quals el més pròxim a aquest grau és el Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions. Diverses universitats ofereixen títols de Màster en Fotònica, especialització a la qual també es pot accedir en diversos títols de Màster en Física Aplicada. Pot optar-se igualment a especialitzacions en el camp de la ciència, la tecnologia o la informació quàntiques, i també en l'àmbit general de la nanotecnologia i la nanociència. L'oferta de títols de màster en tots aquests camps a nivell tant autonòmic com nacional és molt àmplia.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius i pràctica externa TFG Total
60,00 138,00 30,00 12,00 240,00

EMAS upv