- -
UPV
 

Grau en Enginyeria de l'Energia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria de l'Energia

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,08
(2023/2024)

75 places
(2024/2025)

Presentació del grau

El sector energètic, en les seues múltiples facetes relacionades amb la producció, el transport, la distribució i la utilització de l'energia, és un dels camps tecnològics més importants i de major creixement en l'actualitat, i un dels sectors estratègics per al futur desenvolupament de la societat. L'enginyeria de l'energia s'emmarca en la branca industrial i, bàsicament, és la que s'ocupa de la concepció i la gestió de les instal·lacions energètiques i els seus components per a garantir la millor utilització dels recursos disponibles, aprofitar al màxim les fonts d'energia renovables i minimitzar alhora el seu impacte sobre el medi ambient.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

Pots treballar en empreses (de producció, transport i distribució; les dedicades a l'auditoria, l'optimació i la gestió energètica; al disseny, projecte, execució i manteniment de les instal·lacions energètiques, o les que, pel gran consum, gestionen el seu propi sistema energètic) i en organismes públics de l'àmbit de l'energia.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots cursar un semestre en alguna de les universitats de més de 30 països de tot el món amb les quals l'escola té signats convenis d'intercanvi acadèmic, i també pots cursar un semestre en una altra universitat espanyola.

Tens l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals en alguna de les múltiples empreses i institucions privades i públiques amb les quals l'escola té convenis signats, sovint orientades a realitzar el teu treball de final de grau.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible i també al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió d'aquesta enginyeria.

A més, es poden cursar els següents màsters universitaris de la UPV: Seguretat Industrial i Medi Ambient; Sistemes Propulsius per a una Mobilitat Sostenible; Enginyeria del Manteniment; Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient; Química Sostenible, i Enginyeria de Sistemes Electrònics, o també sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV amb els complements de formació requerits.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 144,00 24,00 0,00 12,00 240,00


EMAS upv