- -
UPV
 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

L'objectiu d'aquests estudis és formar científicament i tècnicament professionals perquè siguen capaços de dirigir i gestionar tot el procés de vida d'un producte, des de la generació d'idees (anàlisis de mercats, màrqueting, disseny bàsic...), passant per la producció, la fabricació i el llançament del producte, fins a l'estudi de l'impacte ambiental al final de la seua vida útil.

El pla d'estudis considera una sèrie de matèries optatives que s'agrupen en dos itineraris diferents. Un dels itineraris s'estudia a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, mentre que l'altre itinerari s'estudia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE.

Eixides professionals

Podràs treballar en empreses de qualsevol sector industrial (mobles, llums, ceràmica, transformació plàstica i metàl·lica...), en departaments tècnics, de disseny, investigació, projectes i desenvolupament de nous productes. També podràs exercir lliurement la professió com a personal emprenedor o consultor, o optar per l'administració, la I+D+I o la docència.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'estudiantat podrà completar la formació a l'estranger gràcies a les més de 100 vacants oferides en universitats internacionals de prestigi (Politecnico di Milano, Ingenirhjskolen Odense Teknikum¿).

A més, podrà realitzar pràctiques en empreses (que, en alguns casos inclouen l'elaboració del TFG) de diferents sectors industrials per a conèixer la realitat professional sota la tutela de personal tècnic de l'empresa i de professorat de la titulació.

Continuació d'estudis

Amb el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Enginyeria del Disseny; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Tèxtil.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Crédits ECTS: 240 (4 anys)


EMAS upv