- -
UPV
 
Doble grau en Matemàtiques + Enginyeria Informàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Doble grau en Matemàtiques + Enginyeria Informàtica

5 cursos
358,5 crèdits

Crèdit 14,03 / 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 13,50
(2022/2023)

15 places
(2022/2023)

Presentació del grau

L'alumnat obté dos títols de grau: Grau en Matemàtiques i Grau en Enginyeria Informàtica.

El programa prepara professionals amb rigorosa formació en matemàtiques, amb una alta qualificació i un perfil versàtil, al mateix temps que adquireixen una sòlida capacitació per a abordar solucions en l'àmbit de l'enginyeria informàtica. S'adquireix la capacitat de dissenyar, implementar i dirigir projectes de sistemes informàtics, i sistemes intel·ligents innovadors.

Aquesta doble titulació respon a una demanda creixent en el món de la ciència, la tecnologia i la recerca, amb una inserció laboral molt alta.

Eixides professionals

Gràcies al doble perfil, és possible exercir l'activitat professional en qualsevol dels dos àmbits per als quals habilita cada títol.

Aquesta doble titulació proporciona un valor afegit com a experta o expert en modelització matemàtica de solucions TIC, simulació, intel·ligència artificial, analista de dades i optimització de sistemes, de manera que la persona titulada pot aplicar aquests coneixements en empreses dedicades a serveis TIC, consultoria i enginyeria, manteniment de sistemes, ciberseguretat o tecnologies financeres (fintech), i en empreses basades en tecnologies de cadena de blocs (blockchain).

També es pot accedir a l'administració, la docència i la investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'alumnat d'aquest doble grau té múltiples opcions per a cursar part dels seus estudis i fer el treball final de grau amb un intercanvi acadèmic. Hi ha convenis amb universitats espanyoles, europees i de la resta del món, com els Estats Units, la Xina, el Japó i Austràlia.

Aquests estudis tenen una orientació aplicada, amb una àmplia oferta de pràctiques en empreses o entitats de recerca. Totes les pràctiques, excepte les realitzades en ONG, són remunerades.

Continuació d'estudis

El Grau en Enginyeria Informàtica capacita per a accedir al Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica, que habilita per a l'exercici de la professió. El Grau en Matemàtiques, unit al Grau en Enginyeria Informàtica, és la via d'entrada natural al Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència.

També es pot accedir als següents màsters universitaris oferits per la UPV: Investigació Matemàtica; Informàtica en Núvol i d'Altes Prestacions; Enginyeria i Tecnologia de Sistemes de Programari; Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital, i Enginyeria de Computadors i Xarxes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
78,00 213,00 43,50 0,00 24,00 358,50

EMAS upv