- -
UPV
 
Doble grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge + Comunicació Audiovisual Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Doble grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge + Comunicació Audiovisual

5 cursos
374 crèdits

Veure DOGV
(2024/2025)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,06
(2023/2024)

15 places
(2023/2024)

Presentació del grau

Mitjançant aquesta doble titulació, l'estudiant obté el Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge i el Grau en Comunicació Audiovisual.

La titulació abasta els dos pilars fonamentals de la formació en el sector audiovisual. D'una banda, aporta una completa formació tècnica i tecnològica dels sistemes de transmissió d'informació d'àudio i vídeo, incloent-hi el disseny d'espais i instal·lacions per a la producció audiovisual. I, d'una altra bada, fomenta la creativitat, l'esperit crític i la innovació en la creació, producció i realització de productes audiovisuals en qualsevol forma i suport.

La docència s'imparteix completament a Gandia, amb assignatures simultànies en totes dues titulacions.

Eixides professionals

Aquest doble grau està enfocat a empreses del sector audiovisual i multimèdia, generadores de productes per a mitjans de comunicació (cinema, ràdio, televisió, internet...). L'alumnat presenta un perfil molt polivalent i sol·licitat al sector audiovisual. Cal destacar que aquesta titulació habilita com a enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Aquest grau fomenta la mobilitat dels estudiants mitjançant un gran nombre de convenis d'intercanvi amb universitats d'altres països, a més d'acords de doble titulació.

L'alumnat pot dur a terme pràctiques en una gran varietat d'empreses del sector audiovisual, institucions i associacions. Aquesta activitat aporta una valuosa experiència professional durant els estudis i són particularment recomanables per a la realització del doble treball de final de grau.

Continuació d'estudis

Aquest doble grau completa la formació amb diversos màsters del sector audiovisual: Màster Universitari en Comunicació Transmèdia, que ofereix una formació especialitzada en mitjans socials i plataformes de comunicació; Màster Universitari en Postproducció Digital i Màster Universitari en Enginyeria Acústica.

A més, també pot accedir al màster habilitant en Enginyeria de Telecomunicació o a altres màsters de la UPV, amb les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
115,00 193,00 44,00 0,00 22,00 374,00

EMAS upv