- -
UPV
 

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica

5 cursos
373,5 crèdits

Crèdit 14,21 / 19,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,60
(2021/2022)

15 places
(2022/2023)

Presentació del grau

En cursar la doble titulació, l'estudiant obté dos títols: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Enginyeria Informàtica.

El programa d'estudis es desenvolupa en cinc cursos acadèmics i combina matèries de tots dos títols. A Alcoi, l'alumnat cursa assignatures de la titulació del Grau en Enginyeria Informàtica en el semestre A i del Grau en Administració i Direcció d'Empreses en el semestre B, excepte en l'últim.

Eixides professionals

Pots ocupar càrrecs de responsabilitat en la gerència i la direcció general, així com especialitzar-te en administració, comptabilitat, finances, fiscalitat, recursos humans, màrqueting, qualitat, riscos laborals, administració i desenvolupament de sistemes informàtics, manteniment, etc. També pots treballar en auditoria, consultoria, assessorament i formació d'altres empreses en temes econòmics i financers, sistemes de qualitat, implantació de sistemes informàtics, i tots aquells temes derivats de l'ús de les noves tecnologies.

En particular, tens capacitat per a ocupar llocs en els equips directius d'empreses i departaments informàtics.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots completar estudis a Madrid, Barcelona i Sevilla, al Regne Unit, Finlàndia, Holanda, França, Bèlgica, la República Txeca, Alemanya, Portugal, Suècia, Suïssa, Noruega, etc. També pots realitzar intercanvis acadèmics amb universitats dels Estats Units, Singapur, la Xina, Mèxic, l'Argentina, Vietnam i el Canadà, entre altres destinacions.

Aquests estudis tenen una clara orientació aplicada amb una àmplia oferta de pràctiques en empreses o entitats d'investigació. Les pràctiques en empreses són voluntàries i en tots els convenis hi ha prevista una borsa econòmica.

Continuació d'estudis

Es pot accedir als següents màsters oferits per la UPV: Direcció d'Empreses (MBA); Direcció Financera i Fiscal; Mitjans Socials i Comunicació Corporativa; Enginyeria en Organització i Logística; Gestió d'Empreses, Productes i Serveis; Enginyeria Informàtica; Gestió de la Informació; Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions; Enginyeria de Computadors i Xarxes; Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari; Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital, i Automàtica i Informàtica Industrial.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
96,00 220,50 37,50 0,00 19,50 373,50


EMAS upv