- -
UPV
 
Grau en Ciència de Dades Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Ciència de Dades

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 12,12
(2022/2023)

120 places
(2023/2024)

Presentació del grau

Les dades són la base del coneixement que tenim del món: des dels moviments de vehicles fins a les temperatures en un hospital.

La Ciència de Dades genera professionals capaços de crear coneixement extret a partir de les dades. Els professionals formats en Ciència de Dades són capaços de dissenyar l'obtenció de les dades de qualsevol entorn (industrial, sociològic, econòmic, polític, empresarial, etc.), i poden processar, analitzar i combinar dades provinents de diferents fonts, per a extraure'n el coneixement i comunicar de manera efectiva com es gestiona la presa de decisions estratègiques.

Eixides professionals

Les científiques i científics de dades són professionals molt sol·licitats, especialment en sectors estratègics com ara: salut, banca, comerç, sector públic, indústria i comunicació.

Les persones graduades en Ciència de Dades estan capacitades per a dirigir projectes d'anàlisi adreçats a la millora de processos industrials, l'anàlisi de riscos, l'anticipació de possibles epidèmies, l'anàlisi de la resistència enfront de medicaments, la gestió de la clientela i les persones usuàries, el disseny de nous productes, l'estudi de l'evolució d'ecosistemes i, en general, la presa de decisions en qualsevol organització.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'alumnat de Ciència de Dades tindrà una flexibilitat similar al d'Enginyeria Informàtica a l'hora de triar destinacions internacionals en les quals cursar un semestre, realitzar el treball de final de grau o dur a terme pràctiques en empresa. L'ETSINF té convenis amb pràcticament les millors universitats europees (Finlàndia, Holanda, el Regne Unit, Alemanya, França, etc.) i també amb centres dels Estats Units, la Xina, el Japó i Austràlia.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Gestió de la Informació; Enginyeria i Tecnologia de Sistemes de Programari, i Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital. Com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'ingrés en qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Algunes assignatures obligatòries i optatives s'imparteixen en anglès.

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 141,00 27,00 0,00 12,00 240,00

EMAS upv