- -
UPV
 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

L'objectiu del Grau en Administració i Direcció d'Empreses és formar professionals capaços de gestionar, dirigir, administrar, organitzar i avaluar qualsevol organització de caràcter públic o privat. Les persones graduades tindran una completa formació multidisciplinària en la gestió i organització d'empreses, la qual cosa els permetrà desenvolupar tasques de responsabilitat en l'àmbit global de les organitzacions o en llocs directius o intermedis dels diferents departaments que integren una empresa (administració, finances, comercialització, producció, recursos humans, etc.)

Eixides professionals

Atès el seu perfil multidisciplinari, pots ocupar llocs directius en tot tipus d'empreses: des de càrrecs de responsabilitat en la gerència i la direcció general, fins a destinacions més especialitzades en administració, finances, fiscalitat, recursos humans, màrqueting, qualitat, logística, etc. També pots desenvolupar l'exercici lliure de la professió en auditories o consultories, i fins i tot emprenent la teua nova empresa.

Mobilitat internacional i pràctiques

Gràcies als programes d'intercanvi acadèmic Erasmus i PROMOE, tenim convenis amb universitats de gran prestigi, tant europees, com de la resta del món. Pots estudiar en escoles de negocis de França, Alemanya, Singapur, els Estats Units, Anglaterra, Finlàndia, el Japó, etc.

Des de segon curs pots realitzar pràctiques en empresa. A pesar de ser voluntàries, més del 90% del nostre alumnat les realitza. Tenim convenis amb les principals empreses de banca, consultoria, auditoria, etc. A més, totes les pràctiques porten associada una borsa econòmica per a l'alumna o alumne.

Continuació d'estudis

En acabar els estudis, pots optar per la realització d'un màster universitari. La Facultat t'ofereix la possibilitat de continuar els estudis amb el Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal, relacionat amb la intensificació d'Assessoria i Serveis Financers, o amb el Màster Universitari en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis, lligat a la intensificació d'Organització d'Empreses Industrials i de Serveis. A més, pots realitzar el Màster en Gestió Administrativa, que s'imparteix juntament amb el Col·legi de Gestió Administrativa de València

Crédits ECTS: 240 (4 anys)


EMAS upv