- -
UPV
 

Luis Giménez Lorente

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit el 12 de desembre de 2003.


Biografia

Luis Giménez Lorente va nàixer a València l'any 1920. La seua passió pel col·leccionisme s'inicià quan a principis dels anys cinquanta un gran col·leccionista mallorquí, el Doctor Luis Alemany Vich, li regala un xicotet mapa del Regne de València de Preses López Vargas. L'estudi d'aquesta obra l'introduïx en l'apassionant món de la cartografia, iniciant les primeres adquisicions de mapes, llibres especialitzats, gravats i documents històrics valencians que aniran configurant el que són hui les col·leccions "VALÈNCIA".

Membre d'IMCOS "Societat Internacional de Col·leccionistes de Mapes", va presidir l'Assemblea Internacional celebrada a Madrid en 1992.

Pertany a la Societat Espanyola de Cartografia, Fotogrametria i Teledetenció en la qual figura com a investigador des de 1989.

L'any 1984 Luis Giménez Edita una carpeta amb les reproduccions de deu mapes de la seua col·lecció, il·luminats a mà. Dos anys més tard publica el facsímil del mapa de Cantelli de 1687, un dels més importants de la cartografia històrica valenciana.

En les jornades d'Història de la Cartografia, celebrades a Madrid l'any 1994, presenta per primera vegada la col·lecció. La ponència és arreplegada en la publicació de la Societat Espanyola de Cartografia.

L'any 1980 a València va arribar a les seues mans un Atles inèdit de Joan Martines, cartògraf del rei Felip II, firmat a Messina l'any 1570. Va pertànyer als seus fons cartobibliográficos i va ser adquirit per la Biblioteca Nacional després de ser exposat en el Museu Naval de Madrid. Només es conserven a Espanya altres dos Atles d'este autor, el primer datat al voltant de 1577, propietat de la Casa d'Alba i el segon de 1587 també dedicat al seu monarca i que es troba en l'actualitat també en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Tres anys d'investigacions i estudis, l'Atles de Joan Martines va ser presentat l'any 1989 en les Jornades

sobre Cartografia Històrica que es van celebrar a Madrid. Mesos més tard es difon mundialment al ser publicat en la revista anglesa que Edita la International Col·lector Map Society.

L'any 1995 l'Institut Cartografic de Catalunya, amb motiu de les Conferències Cartogràfiques Internacionals aconseguix reunir en el saló de Tinell de Barcelona la més important exposició de Portolans que mai s'havia realitzat, ajuntant quasi la totalitat de les cartes i atles Portolans que es conserven a Espanya, i editant un magnífic catàleg en què l'Atles de Joan Martines 1570 figura com el número vint-i-quatre.

L'objectiu de Luis Giménez des que s'aconseguira l'Atles va ser sempre el de la seua difusió. Baix la seua direcció es va preparar la publicació d'un facsímil del mateix amb la màxima fidelitat a l'original, acompanyat de diversos treballs d'investigació.

El 22 de desembre de 1994 es va presentar el facsímil en el Museu Naval de Madrid, quedant l'original exposat en la Sala dels Descobriments perquè puga ser contemplat i estudiat pels amants de la Cartografia Històrica.

A l'abril de 1997 organitzada per la Diputació de València, es va celebrar una exposició "Cartografia Històrica Valenciana" reunint magnífiques peces nacionals i estrangeres, figurant integra la col·lecció "VALÈNCIA" de Luis Giménez, editant-se un magnífic catàleg que inclou gran part d'esta col·lecció.

Ha Donat la seua rica col·lecció de manuscrits, llibres i mapes a un patronat constituït a parts iguals per la Universitat Politècnica i els seus hereus. Els fons donats inclouen la major col·lecció de mapes sobre València dels segles XVI, XVII i XVIII. És, sens dubte, un autèntic tresor compost per 1.600 peces entre les que destaquen 30 mapes de València, 48 llibres de tema cartogràfic, làmines amb temes valencians i marins, un miler de gravats i llibres, 170 mapes impresos o 90 mapes mundi entre altres. El seu desig era que la col·lecció es quedara a València


EMAS upv