- -
UPV
 

Juan Francisco Gálvez Morros

Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Investit postumament el 23 d'abril de 2004.


Paraules del Rector

La Universitat Politècnica de València va rendir el passat 23 d'abril del 2004 un homenatge pòstum al catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid, Juan Fco Gálvez, impulsor dels estudis de Ciència Animal a Espanya.

En reconeixement a esta labor, la Universitat Politècnica de València va acordar al novembre d 2003 concedir al professor Gálvez el titule de doctor Honoris Causa, guardó que no va poder rebre després de morir als pocs mesos del seu nomenament, i que el rector Justo Nieto va fer entrega en un senzill i emotiu acte acadèmic a què van assistir la seua viuda i fills, així com companys i amics de la família.

La concessió d'esta alta distinció acadèmica va ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica a proposta del Departament de Ciència Animal de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de València, centre a què també va pertànyer el professor Gálvez en els seus primers anys d'existència, durant la dècada dels seixanta, i al que va estar estretament vinculat posteriorment després de traslladar-se definitivament a Madrid

En la seua intervenció, el director del Departament de Ciència Animal, Nemesi Fernández, va glossar la figura i trajectòria professional del professor Gálvez, el qual va dedicar més de 40 anys a la docència i investigació en el Camp de la Ciència Animal, sent una de les personalitats més reconegudes en este camp.

Una de les principals aportacions del professor Gálvez va ser la inclusió de l'especialitat de Zootècnia en el Pla d'Estudis d'Enginyeria Agrònoma; "sense la seua actuació esta especialitat probablement no hi hauria Existit i d'existir no haguera aconseguit el grau de desenvolupament actual", segons hi ha assenyalat el director del Departament de Ciència Animal de la UPV, Nemesi Fernández. "La seua intervenció ha sigut decisiva perquè els professors i departaments de ciència animal de les universitats tècniques espanyoles tinguem existència i satisfastòriament ens hàgem desenvolupat .Inclús en el cas particular de l'ETSIA de la Politècnica de València, va ser el primer professor que va impartir ciència animal, contribuint d'una manera especial a la formació d'alumnes i becaris, dels quals alguns es van integrar posteriorment en la universitat"

Cal destacar que la labor desenvolupada pel professor Gálvez ha sigut reconeguda entre altres, pel govern espanyol, que li va concedir la comanda de Número de l'Orde Civil del Mèrit Agrícola, i altres institucions com la Universitat Politècnica de Madrid, la Societá Italiana per il·ltre Progresso della Zootècnica i la Universitat de Santiago de Xile. Va ser autor de més de 90 treballs d'investigació sobre esta disciplina de l'Enginyeria Agronòmica. Així mateix, va contribuir notablement al desenvolupament de la ramaderia a través de la seua pertinença a diversos comités internacionals. Abans del seu defunció era el president del Comité Nacional de Zootècnia.

L'acte d'homenatge es va tancar amb les paraules del rector Justo Nieto qui, després d'entregar el diploma i l'acta de nomenament de doctor Honoris Causa a la viuda de Juan Fco Gálvez, va anunciar que un dels carrers del campus universitari portarà el nom del desaparegut professor en record a la seua memòria, sumant-se a la resta de personalitats que formen part de l'il·lustre Claustre de Doctors Honoris Causa de la Universitat Politècnica de València.


EMAS upv