- -
UPV
 

Comunicat UPV

Comunicat UPV

La institució habilitarà un model híbrid per a garantir l'estabilitat en la docència de graus i màsters del curs 2020-2021

[ 03/07/2020 ]

Comunicació sobre la docència dels graus a la UPV. Curs 2020-2021

Durant el curs 2020-2021, la Universitat Politècnica de València (UPV) oferirà ensenyament presencial en totes les titulacions de grau, amb atenció presencial singular per a l’alumnat de primer curs, respectant totes les mesures preventives i de seguretat que establisquen en cada moment les autoritats sanitàries.

El model docent garantirà la possibilitat de l'aprenentatge a distància durant tot el curs acadèmic per a aquell alumnat que tinga dificultat o impossibilitat de desplaçament a la UPV, especialment per motius derivats de la COVID-19.

S'habilitarà un model híbrid que combinarà la presencialitat i la no-presencialitat en diferents nivells acadèmics. La planificació docent prevista en cada grau està disponible per a la consulta en la pàgina web de la titulació. Alternativament, es pot sol·licitar informació detallada i personalitzada a l'escola o facultat.

Comunicació sobre la docència dels màsters a la UPV. Curs 2020-2021

La UPV garantirà un model docent estable en els màsters per al curs 2020-2021, possibilitant l'aprenentatge a distància durant tot el curs acadèmic per a aquell estudiantat que tinga dificultat o impossibilitat de desplaçament a la UPV, especialment per motius derivats de la COVID-19.

El model docent pot combinar activitats formatives presencials i no presencials, ateses les competències definides, les necessitats formatives i el perfil dels alumnes; amb el nivell de qualitat acadèmica que caracteritza la UPV, i respectant totes les mesures preventives i de seguretat que establisquen, en cada moment, les autoritats sanitàries.

Notícies destacades


Quin GPS és més precís? Quin GPS és més precís?
Un estudi liderat per l'ai2-UPV assenyala les millors opcions per a 'runners' i les actuals diferències per sexe i lloc a l'hora de triar dispositiu
Ecotrophelia España 2020 Ecotrophelia España 2020
L'equip UPV format per María Cabrera, Lucía Cano, Laura Junco, Marta Maravilla i María Rovira aconsegueix el 2n premi amb Tuliva
Càncer de pròstata Càncer de pròstata
Desenvolupen una nova nanomedicina teranòstica més eficient i menys agressiva que la quimioteràpia convencional
"El futur de l'automòbil és eclèctic, no elèctric" "El futur de l'automòbil és eclèctic, no elèctric"
Experts internacionals auguren en THIESEL, almenys, una dècada més als actuals motors de combustió interna
Joint Beyond 5G Research Initiative Joint Beyond 5G Research Initiative
La UPV inicia amb 10 socis europeus la investigació per a dissenyar el 6G, el sistema destinat a acabar amb les estacions base de les xarxes mòbils
ARWU 2020 ARWU 2020
El rànquing de Xangai, reconegut com l'indicador d'universitats més prestigiós del món, consolida a la UPV com la millor politècnica d'Espanya

EMAS upv