- -
UPV
 

Funciones

Organigrama

Carta de servicio

Procesos

Normativa

Foto principal

Vicerectorat de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital

És el responsable de la gestió i ordenació de l'oferta acadèmica de la UPV, l'elaboració d'informes i anàlisis per al desenvolupament de la planificació estratègica i la presa de decisions; de la coordinació dels assumptes econòmics de la Universitat que afecten els recursos de les unitats acadèmiques, i de la supervisió dels recursos TIC de la UPV.

Entre les seues funcions, es troba planificar l'oferta de títols oficials de grau i màster universitari; coordinar la realització d'estudis, anàlisis i prospectiva que encomane el rector de la Universitat; així com la coordinació dels sistemes de gestió de qualitat vinculats amb els serveis universitaris i l'aplicació del Programa de millora de la qualitat dels serveis d'universitat (Pegasus).


EMAS upv