- -
UPV
 
Foto principal

Unitat d´Igualtat

La Universitat Politècnica de València, atès el compromís institucional amb el principi d'igualtat entre dones i homes en el marc de la Llei orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, així com amb el principi d'igualtat de tracte i no discriminació, impulsa les polítiques i accions pertinents a través de la Unitat d'Igualtat sota la direcció del Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat.

Correspon a la Unitat d'Igualtat l'assessorament, coordinació i avaluació de les polítiques d'Igualtat i no discriminació adoptades en el marc de la Universitat.

RSS
 

EMAS upv