- -
UPV
 
Laboratorio Control 1

El laboratori de control 1 està equipat amb 12 llocs de treball per a la realització de pràctiques de control de processos utilitzant prototips senzills. Cada lloc consta d'un ordinador equipat amb un sistema d'adquisició de dades, font d'alimentació, oscil · loscopi i generador de senyals. En aquest laboratori es realitzen pràctiques de simulació, identificació i modelatge de processos i sistemes, programació i implementació de reguladors bàsics (PID) i controladors avançats (espai d'estats, control predictiu, control fuzzy, etc.). En aquest laboratori es plantegen principalment problemes de control de temperatura (prototips forn i cèl · lula peltier), problemes de control de velocitat i posició (prototip motor DC). Els ordinadors disposen de SW (MATLAB, LabVIEW, Visual C + +) per programació dels sistemes de control.

El laboratori es troba situat a la segona planta de l'edifici 5D (DISA - ETSEI).

Pots consultar aquí els horaris d´ocupació.


EMAS upv