- -
UPV
 
Foto principal

Defensor Universitari

Conforme a l'article 133 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València aprovats pel Decret 253/2003 de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat, el Defensor Universitari és una institució que actua com a comissionat del Claustre Universitari per a la protecció dels drets i llibertats dels membres de la comunitat universitària davant de les actuacions dels diferents òrgans i servicis universitaris havent de tindre en consideració els valors de llibertat, igualtat, justícia, solidaritat i pluralisme, amb ple respecte al desenvolupament sostenible que inspiren l'actuació de la Universitat Politècnica de València.


EMAS upv