- -
UPV
 
Información mutua de accidentes laborales
Centro de Salud Laboral Juana Portaceli Información mutua de accidentes laborales  ...

Es consideraran Mutuas de Accidents de Treball i Malalties Profesionals de Seguretat de la Seguretat Social les associacions de empresaris que, debidament autoritzats pel Ministeri de Treball y Seguretat Social i amb tal denomiació, es constituixen amb el objecte de col·laborar, sota la direcció i tutela del Ministeri, en la gestió de les contingencies de accidents de treball i malalties profesionals del personal al seu servei, sense anim de lucre, amb subjecció a les normes del present Reglament i amb la responsabilitat mandocumnada del seus membres.

* NOTA: la denominació actual del Ministeri de Treball y Seguretat Social es Ministeri de Ocupació i Seguretat Social. Vegeu el Real Decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel cual es reestructuren els departaments ministerials.

Si desitjes informació sobre la normativa reguladora pots encontrar-la en el següent enllaç:

Normativa

Actualment, i en conseqüencia de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, les mutues de accident assumeixen la gestió del pagament en cas de baixa per risc durant l'embaràs. Actualment la UPV es troba associada amb la mutua UMIVALE. Si desitja més informació, UMIVALE disposa de una página web


EMAS upv