- -
UPV
 
Solicitud de devolución de tasas
Centro de Formación Permanente Alumno Solicitud de devolución de tasas  ...

Política de devolució de taxes

Només es consideraran devolucions en els següents casos:

1. Per causes imputables a la Universitat. Es procedirà a la devolució quan es sol•licite amb la documentació necessària quan:

  • El curs s'anul•le.
  • El curs canvia de condicions: contingut i dates.
  • L'import cobrat no procedeix: duplicats, excés de taxes.

2. Per causes no imputables a la Universitat. De forma general no es retornaran les taxes sol•licitades amb menys de 10 dies naturals per al començament del curs. El lliurament de la sol•licitud de devolució pot implicar l'anul•lació de la matrícula.

En cas d'activitats amb polítiques específiques de devolucions que s'hagen publicat degudament en la documentació del curs, prevaldrà aquesta política enfront de la general.

L'alumne o pagador sol•licitarà la devolució aportant la documentació requerida (que figura en el document de sol•licitud de devolució de taxes) amb les següents consideracions:

  • No s'admetran en cap cas devolucions sol•licitades 6 mesos després de la previsió de començament del curs. Es revocaran aprovacions de devolució en les quals l'alumne no aporte la documentació necessària en un termini de 6 mesos des de la seua sol•licitud.
  • Les sol•licituds de devolució de taxes que hagen estat pagades per targeta bancària seran abonades en la mateixa targeta bancària. El Centre de Formació Permanent podria decidir per raons tècniques la devolució per transferència bancària, en aquest cas l'interessat haurà d'aportar la documentació necessària.
  • Els pagaments de rebuts per mitjà de caixer automàtic utilitzant targeta bancària, es consideraran pagaments per rebut amb caràcter general.
  • En el cas que s'haja requerit factura a nom d'un tercer, el reemborsament es realitzarà a nom d'aquest. Per al reemborsament en un compte diferent serà necessària l'autorització per part de l'empresa o institució que haja rebut la factura. Podeu descarregar el document de sol•licitud de devolució de taxes en l'apartat de documents del menú alumne

EMAS upv