- -
UPV
 
Documentación de Acreditación de Situación

 • Si sol·licites beca: documentació necessària per a la sol·licitud de la beca. Per a més informació sobre beques, clica ací
 • Matrícula d'Honor en els estudis universitaris: Si has obtingut Matrícula d'Honor en alguna assignatura durant el curs anterior, se t'aplicarà en aquest curs una bonificació en la teua matrícula, equivalent a l'import del nombre de crèdits en què hages obtingut aquesta qualificació.


  •Títol o carnet de Família Nombrosa (original i còpia per al seu acarament, únicament en el cas que no sigues d'alguna d'aquestes comunitats: Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Castella-Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra, La Rioja i Catalunya).


  •Títol que acredite la condició de Família Monoparental emès per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (antiga Conselleria de Benestar Social) (original i còpia per al seu acarament).


  •Document acreditatiu de condició de persona amb discapacitat, emès per l'òrgan competent (original i còpia per al seu acarament, en cas que no sigues d'alguna d'aquestes comunitats: Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Balears, Canàries, Galícia, Madrid, Comunitat Valenciana, Múrcia, Navarra, La Rioja i Catalunya) .


  •Document acreditatiu de condició de víctima de terrorisme, emès per l'òrgan competent (original i còpia per al seu acarament).


  •Les víctimes d'actes de violència de gènere, hauran d'acreditar la situació, mitjançant qualsevol dels mitjans previstos en l'article 9.1. i 9.2 de la Llei 7/2012 de 23 de novembre de G.V.  •Alumnes que hagen estat subjectes sistema protecció de menors o al sistema judicial de reeducació, en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.


  •Alumnes que estiguen en situació d'exclusió social.

 

 

 

 


EMAS upv